Klussen en Diensten Centrale Loon op Zand
   

Wie kan een beroep doen op de Klussenbank van de KDC?

We werken voor alle inwoners (jong en oud), verenigingen, scholen en andere sociaal maatschappelijke organisaties in de gemeente Loon op Zand.

 

Welke klussen komen in aanmerking?

Het gaat om klusjes in en rond het huis, tuinonderhoud, hulp bij apparatuur en computers, hulp bij post, formulieren en administratie en het verlenen van gezelschap, begeleiding en vervoer. Het moet gaan om eenvoudige klussen of diensten die gewoonlijk door huisgenoten, familie, vrienden of buren worden verricht. De klus moet ook van beperkte omvang zijn om concurrentie met het bedrijfsleven te voorkomen.

 

  • Klein onderhoud
  • Mantelzorg
  • Creatieve oplossingen bedenken
  • Tuinonderhoud
  • Fietsen opknappen
 

Wie voert de klus uit?

Dat hangt af van de aard van de klus. Aan de KDC zijn zo'n 80 vrijwilligers verbonden die allemaal wel ergens goed in zijn. Vaak zijn het vakmensen met jarenlange werkervaring.

Onze baliemedewerkers proberen de juiste match te maken. De ingeschakelde klusser maakt samen met de hulpvrager afspraken over hoe en wanneer de klus wordt uitgevoerd en bepaalt hierin zelf zijn of haar grens. Desnoods roept de klusser de hulp in van een collega-klusser of een andere maatschappelijke instantie.

 

Wat zijn de kosten?

Het inschakelen van de Klussenbank kost niets. Ook de vrijwilliger die de klus uitvoert, vraagt daar ook geen geld voor. Het staat de hulpvrager echter vrij om een (kleine) vergoeding af te spreken of een attentie te geven. De eventuele materiaalkosten en vervoerskosten (€ 0,25/km) moet de hulpvrager wel zelf betalen.

 

Mag ik als hulpvrager de klusser een beloning geven?

Een kleine attentie of een pluim zal ongetwijfeld in dank worden aanvaard. Maar het is niet de bedoeling dat de hulpvrager de vrijwilliger gaat betalen voor zijn of haar hulp. Dan is het immers geen vrijwilligerswerk meer.

Uiteraard staat het de hulpvrager ook vrij dankbaarheid te uiten door een schenking te doen aan onze stichting. Daarmee draagt de hulpvrager bij aan het voortbestaan van ons werk.

 

Mag ik als klusser een beloning in ontvangst nemen?

Zolang de beloning het karakter heeft van een 'aardige attentie' is daar geen enkel bezwaar tegen. Maar de beloning mag niet van dien aard zijn dat het gaat lijken op 'zwart werken'. Het is en blijft vrijwilligerswerk. Als je het vermoeden hebt dat de hulpvrager misbruik maakt jouw diensten, dan meld je dit bij de coördinator.

 

Tijdens de klus is schade ontstaan. Wat nu?

Heel vervelend is dat. Hopelijk is die schade beperkt gebleven tot wat materiële schade? Gelukkig zijn onze vrijwilligers goed verzekerd voor het geval zij aansprakelijk zijn voor deze schade. Is het niet hun eigen WA-verzekering, dan heeft de KDC nog een aanvullende WA-verzekering.